top of page

”För att kunna leda andra måste du känna dig själv, dina styrkor och svagheter”

Uppdaterat: 9 dec. 2021

Efter lumpen lovar han sig själv att aldrig mer sätta sin fot inom det militära. Men saker blir inte alltid som man tänkt sig. Ett sommarjobb på I15 i Borås, i väntan på att studierna på lärarhögskolan ska börja, leder till en fast anställning. Där blir han sen kvar i drygt tjugo år. Vi har träffat Anders Gustafsson, hippiekillen från Limmared som drömde om fred på jorden och därefter utbildade soldater i drygt två decennier som yrkesofficer. I dag använder han sina erfarenheter som konsult inom ledarskap, kommunikation och förändringsarbete.

Anders Gustafsson föds 1957 i Limmared, ett brukssamhälle där alla känner alla, drygt tre mil sydost om Borås. Han beskriver barndomen som en rolig och enkel tid. Den sociala kontrollen i samhället är dock stor och respekten för överheten enorm. Klassamhället är viktigt och det är noga vilka kompisar man leker med. På 1960-talet kommer hippievågen med utställda jeans, flower-power och alla människors lika värde. Anders låter håret växa och blir Limmareds egen hippie.


- Direkt efter studenten rycker jag in i det militära och gör lumpen på I15 i Borås. Femton månader senare muckar jag som värnpliktig fänrik. Jag, som är ett barn av min tid, säger ”aldrig mer” och tänker inte ens göra repmånad, säger Anders och ler vid minnet.

Livet vill dock annorlunda. Då pedagogik är det roligaste Anders vet söker han till lärarhögskolan i Linköping. Sommaren innan studierna drar igång söker han sommarjobb. De enda jobb som finns att få är på I15 i Borås. Han erbjuds snabbt en fast anställning, med en månads uppsägningstid. Anders tvekar men tackar till slut ja. Uppdraget är att utbilda soldater.


- Jag trivs bra, tänker att jobbet är tillfälligt och att det vi gör är i fredsbevarande syfte. Det tillfälliga jobbet blir dock inte så tillfälligt. 20 år senare är jag fortfarande kvar. Jag är då bataljonschef vid Svea Livgarde, chef över 1200 man med en utbildningsbudget på strax under en miljard, säger Anders.


I början av 1980-talet är Anders representant i något som heter Arméns Centrum för Ledarskap. I den rollen utarbetar han, i samarbete med lärarhögskolan i Linköping, den pedagogik som idag kallas HelhetsBaserat Lärande (HBL). Pedagogiken utgår från deltagarnas samlade kunskaper, erfarenheter och frågeställningar. Huvudfokus läggs på det viktigaste, det vill säga, deltagarnas behov och förståelse. Reflektion används som ett verktyg för att skapa delaktighet och komma fram till slutsatser. Pedagogens uppgift blir att ställa frågor, leda diskussionen och se till att deltagarna håller sig till den struktur som finns. I början av 1990-talet lämnar Anders arbetet som yrkesmilitär och startar eget som konsult. Till en början driver han enskild firma och jobbar som underleverantör till olika organisationer. 2006 startar han företaget Intuagera AB tillsammans med sin dåvarande sambo Helén. Idag äger och driver han företaget själv tillsammans med en anställd marknadschef. Intuagera erbjuder föreläsningar, utbildningar, coaching, rådgivning, HR-tjänster och chefsnätverk till företag i olika branscher och storlekar.


- Vi hjälper personer och företag till varaktig förändring och nya vanor. Mina expertområden är kommunikation, ledarskap, förändringsarbete, konflikthantering, stresshantering och motivation, berättar Anders.


Just ledarskap är ett av Anders favoritämnen. Att vara ledare för en grupp och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är en vardag många chefer och ledare delar. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar.


- För att kunna leda andra behöver du känna dig själv, dina egna styrkor och svagheter och hur du reagerar och agerar i olika situationer, berättar Anders.


Om det och mycket annat berättar Anders den 27 maj 2021, när han håller utbildningen ”Att fatta bra beslut” för Bokaderos nätverk. "Vi ger dig förutsättningar att på ett tydligt sätt leda din grupp – Inte styra."

För att du som deltagare på denna utbildning skall kunna använda dig av din nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i lärandet får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater.

Utbildningen passar Dig som är team-, grupp- eller projektledare eller formell chef.


Läs mer om Anders & ta kontakt: www.bokadero.se/anders-gustafsson

Comentarios


bottom of page