top of page

Så skapar du enkelt en flexibel bordsplacering med färgkod

Uppdaterat: 28 mars 2023

Det här med bordsplacering kan vara svårt.


Du som arrangör kanske har förberett en bordsplacering i förväg, som sedan fallerar för att flera deltagare inte dyker upp. (Saker händer, människor får förhinder)


Eller har du kanske haft fri bordsplacering och upptäckt att kollegor och vänner väljer samma bord, vilket ger sämre utbyte än att dela bord med nya kontakter.


Bordsplaceringen vi vill dela med oss av idag är:

  • Lätt att förstå för deltagaren

  • Enkel att genomföra utan större förberedelser för arrangören

  • Tillräckligt flexibel för att inte fallera om deltagare inte dyker upp.

  • Lagomt uppstyrt - Arrangören har möjlighet att separera deltagare vid behov men viss valmöjlighet behålls för deltagarna.

 

PÅ BOKADERO GÖR VI SÅHÄR:


🟢 När deltagarna kommer får var och en sin namnlapp och på den lappen klistrar vi även dit ett färgat klistermärke.


🟢 Denna färg utgår sedan deltagarna från när de väljer ett bord.


🟢 På borden står det bordsskyltar i olika färger (Se bild) och deltagaren får då slå sig ner vid ett bord med sin färg, alltså den färg som sitter klistrad på hens namnlapp.


Extra Tips!

Vill man ha ett bordsbyte under eventet kan man med hjälp av färgkodningen enkelt blanda upp deltagarna till nya grupper.


 

Mer information:

Man kan givetvis förbereda namnlapparna med färgkoden innan eventet, men man kan sällan räkna med att alla anmälda kommer, så vi brukar göra detta spontant vid ankomst.


På Bokaderos event brukar vi ha 3-6 olika färger, beroende på hur många deltagare vi har anmälda och hur många som kommer från samma företag.


Vi vill nämligen alltid, i den mån vi kan, sära på kollegor för att varje företag ska få så mycket ut av nätverksträffen som möjligt.


Vi försöker alltid att ha två bord med samma färg, för att deltagarna ska få välja själv vilket av borden de vill sitta vid. Detta ger dem då också möjlighet att välja bort ett bord om de inte önskar träffa människor de redan känner t.ex. (Detta fungerar endast så länge inget bord blir fullt, men då har vi i alla fall skapat möjligheten till att välja för en del av deltagarna.)

 

Denna bordsplacering kräver endast några billiga inköp:

  • Bordskyltar (Våra är ramar från IKEA och kostar 10 kr styck)

  • Färgat papper (eller var kreativ med en penna på vitt papper!)

  • Ark med klistermärken i olika färger.

 

Är du nyfiken på att testa detta själv? - Häng med på någon av våra nätverkträffar!


Comments


bottom of page