top of page

Har du modet att våga mer, att ta en risk, att göra nytt och annorlunda?


Det har jag också och det behövs. Vi måste nog vänja oss vid att befinna oss i ett tillstånd av förändringar!

Att våga gå in i dimman, gå in i situationer där du inte förstår vad som händer. Att dessutom inte kunna planera och förutsäga vad som ska hända är svårt, men den tiden är passerad.


Nu behövs organisationer som fungerar i denna nya samtid och du behöver utveckla en rörlig och anpassningsbar organisation som är långsiktigt lönsam, hållbar och med människor som mår bra.

Pandemin har förskjutit oss alla i tiden, som en tidsmaskin, och det har påskyndat förändringsprocessen och de yttre faktorerna tvingade oss att förändra beteenden och vanor, något som påverkat oss alla.


Hur ser du på vad som är den viktigaste resursen i din organisation?

Ja visst, det är människorna, det är ju människorna som är organisationen. Därför tänker jag att den viktigaste punkten på allas agendor är att människorna mår bra och att du med det som utgångspunkt designar organisationen för att nå långsiktig lönsamhet.

Den viktigaste resursen involveras och engageras alltid i det ständiga förändringsarbetet och min erfarenhet är att för att skapa en miljö där förändring, rörelse och anpassning är en naturlig och kreativ del av arbetet läggs tiden med fördel på relations- och samskapande arbete i team.

Styrning och ledning av organisationen handlar i ett landskap i förändring om den gemensamma vägen framåt och syftet är att hjälpa människorna i organisationen att göra rätt. Ledstänger i ledarskapet kan vara mål och perspektiv att styra mot samt mätning och utvärdering för att se att vi är på rätt kurs.


En av mina gurus, Jan Carlzon fd VD på SAS, säger om utmaningar för dagens ledare;

”Förmågan att lyssna, att verkligen se och förstå människorna du verkar med kommer fram genom närvaro och samverkan. Inte genom organisationsscheman. Ta till dig den information du får inifrån och använd den när ni tar beslut om övergripande mål och strategier.”


Att kontinuerligt följa upp och reflektera kring hur arbetet utvecklar sig bidrar till lärandet. Att testa nya sätt för att göra bättre och våga göra fel bidrar också. Men för att våga göra det krävs ledare som ser människor som människor och inte som maskiner och med ett ledarskap som är baserat på förtroende och tillit. 

För mig är ledarens främsta uppgift är att skapa en miljö där motiverade och kreativa människor som tar ansvar för verksamheten trivs, mår bra och utvecklas tillsammans. För människornas välmående och utveckling inspirerar och uppmuntrar du till delaktighet och all form av kreativitet och er relation baseras på förtroende och tillit. Som ledare skapar du genom detta bättre förutsättningar för människor att utvecklas, trivas och prestera det där lilla extra, vilket också ger positiv effekt på organisationens lönsamhet.


Av Ulrika Schelwander.


 

Ulrika har mer än 25 års erfarenhet inom organisationsutveckling, ledarskap, kommunikation och förändringsarbete. Just nu högaktuell med nätverksspåret "Organisationsutveckling - I en oklar framtid" i samarbete med Bokadero.


Ta en titt på Ulrikas nätverksträffar genom att KLICKA HÄR.

Commentaires


bottom of page